Napoved PM10 za 14.02.2017

Jutri pričakujemo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Celju, Ljubljani, Novem mestu in Zasavju.

Napoved PM10 za 14.02.2017

Jutri pričakujemo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Celju, Ljubljani, Novem mestu in Zasavju. V Kranju, Mariboru in Murski Soboti bo onesnaženost zmerna, v Kopru in Novi Gorici pa nizka.

Sprotni podatki so dosegljivi na povezavi http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/
Priporočamo sprotno spremljanje urnih koncentracij delcev PM10 in da na podlagi le teh prilagodite aktivnosti na prostem. Tekom dneva lahko nastanejo krajša obdobja urnih koncentracij, ki se razlikujejo od napovedane dnevne ravni onesnaženosti zraka.

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka v skladu z Odloki za kakovost zraka priporočamo občanom in pravnim osebam da:
— ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja,
— zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,
— uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil,
— ne kurijo na prostem.

Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/navodila_za_pravilno_kurjenje

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati zgoraj navedena priporočila tudi na takšnih območjih.

Napoved verjetnosti za preseganje mejne dnevne koncentracije delcev PM10 pripravljamo za območja, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Priporočamo tudi sprotno spremljanje urnih koncentracij delcev PM10, da na podlagi le teh prilagodite aktivnosti na prostem. Med dnevom namreč lahko nastanejo krajša obdobja urnih koncentracij, ki se razlikujejo od napovedane dnevne ravni onesnaženosti zraka.