Varstvo podatkov

A) Veljavnost teh splošnih pogojev

A.1.) Ti splošni pogoji veljajo med stranko in ponudnikom kot upravljavcem (v nadaljevanju: upravljavec) v zvezi z registracijo stranke kot uporabnika v okviru spletne trgovine upravljavca (v nadaljevanju: bionutris.si.).
A.2.) Stranka je vsaka oseba, ki se registrira v sistemu
www.bionutris.si
A.3.) Ti splošni pogoji veljajo v vseh razmerjih med upravljavcem in stranko v zvezi z uporabo sistema www. bionutris.si in jih v primeru nakupa blaga v sistemu www. bov.si dopolnjujejo Splošni pogodbeni pogoji upravljavca.
A.4.) Stranka ima možnost, da si te splošne pogoje še pred registracijo natisne oziroma shrani.

B) Osebna privolitev stranke

B.1.) Z registracijo v sistemu www. bionutris.si, konkretno s klikom na gumb »strinjam se s pogoji poslovanja«, stranka potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih stranka da na razpolago upravljavcu ob registraciji v sistem www. bionutris.si in ki obsegajo predvsem, vendar ne omejeno na:

-ime in priimek,
- naslov,
- prebivališče,
- datum rojstva,
- kraj rojstva,
- spol,
- EMŠO,
- naslov elektronske pošte in
- telefonska številka,

kot tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter Splošnih pogodbenih pogojev pridobiva v času, ko je stranka registriran uporabnik sistema www. bionutris.si, v katerem opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine tako stranke kot populacije, v katero stranka spada:

- pogostost nakupa,
- tipi kupljenega blaga,
- gibanja v obsegu in pogostosti plačil,
- jezik, ki ga stranka uporablja,
- lokacija stranke,
- sredstvo dostopa do bionutris.si,
- tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do bionutris.si,
- operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
- resolucija zaslona stranke,